Den nya sjötrafik lagen träder i kraft 1.6.2020 !
3.3.2020 18:56 Nyheter / Gamlakarleby Segelförening r.f
Vad ändrar den nya sjötrafiklagen ?

Vilken är målsättningen med den nya sjötrafiklagen?

Den nya sjötrafiklagen moderniserar och sammanställer bestämmelserna om sjötrafikreglerna och sjötrafikmärkena. Syftet med reformen är att förbättra säkerheten inom sjötrafiken och främja ett ansvarsfullt båtliv samt möjliggöra en automatisering av sjötrafiken.

Genom reformen förtydligas också de olika myndigheternas roller och uppgifter och förhållandet mellan sjötrafiklagen och sjölagen. Utgångspunkten är att sjötrafikreglerna gäller både handelssjöfarten och båtsporten medan bestämmelserna i sjölagen i främsta rummet gäller handelssjöfarten.

Eftersom det finns mycket detaljerade regler för sjötrafikanter också på det internationella planet utgår den nya lagen från de internationella regelverken. Därtill har speciellt avseende fästs vid de regler som berör kanaltrafiken, däribland trafiken på Saima kanal.

Den nya sjötrafiklagen träder i kraft den 1 juni 2020.

https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020

Mitä uudella vesiliikennelailla tavoitellaan?

Uusi vesiliikennelaki ajanmukaistaa ja kokoaa yhteen vesiliikenteen liikennesäännöt ja liikennemerkit. Uudistuksen tavoitteena on lisätä vesiliikenteen turvallisuutta ja vastuullista veneilyä sekä mahdollistaa vesiliikenteen automaatio.

Uudistuksella myös selkeytetään vesiliikenteen viranomaisten rooleja ja tehtäviä sekä vesiliikennelain ja merilain suhdetta. Vesiliikenteen säännöt koskevat lähtökohtaisesti sekä kauppamerenkulkua että huviveneilyä, kun taas merilaissa säännellään pääosin kauppamerenkulkua.

Koska vesillä liikkujia ja heidän käyttäytymistään säännellään hyvin yksityiskohtaisesti myös kansainvälisesti, on uuden lain lähtökohdaksi otettu kansainvälinen sääntely. Lisäksi uudistuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota kanavaliikenteen edellyttämiin säännöksiin mukaan lukien liikenne Saimaan kanavalla.

Uusi vesiliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020

.https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020
   
Gamlakarleby Segelförening r.f.
«  November   »
Ti Ons To Fre
 
 Kokous / Möte
 
 Kilpailu / Tävling
Kategorier