Juniorer

Vår avsikt är att igen ordna en enveckas nybörjarkurs och därefter en två veckor lång fortsättningskurs. Kurserna drag i år igen av Sissel Von Schoultz med hjälptränarna Elsa Luoto och Linnea Huttunen.

Veckoträningarna försöker vi starta i början av juni ända till slutet av augusti, en kväll i veckan.

Den nya juniornämndens största mål är att få mera aktiva juniorer till föreningen. Vi vet att det kräver mycket arbete.

Skolning

  • -GSF agerar som sammanarbetspartner till Karlebynejdens institut när de ordnar skärgård- och kustskepparkurser enligt Finlands Navigationsförbunds skolningsprogram. GSF är medlem i Finlands Navigationsförbund och vi kan därmed ordna faktureringen och redovisning av kurs-och tentamensavgifter.
  • -I skolningsärenden fortsätter det nära samarbetet med KP och Venekerho.
  • -Ingen Båtförarkurs ordnas i år men vår målsättning är att ordna någon annan småskalig skolning på våren eller i början av hösten.

Hamnen

Fortsatt planering samt ansökan om lov för utvidgning av den sk. södra hamnen av NTM-centralen. Trädelarna på pontonerna i kommodorsbryggan förnyas.

Besiktningsverksamhet enligt föregående år.

Fastigheterna

Nödvändiga servicearbeten utförs. Fönster förnyas på väst och nordsidan.

Segling

  • Under sommaren arrangeras sedvanliga tävlingar för Haj-båtar och Oslo-jollar. Till planen hör att ordna en seglingstävling för köl och andra båtar i början på säsongen samt ”Siika safari” i slutet på säsongen.

GSF strategiarbetet

GSF strategin har under hösten 2022 hittat sin form och kommer att finslipas under året 2024.

Sociala media

  • En grupp har bildats för att göra föreningens verksamhet mera synlig i sociala media.
  • Instagram och Facebook blir kanalerna.

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com