KATSASTUSTARRAN VÄRI VUODELLE 2024 ON PUNAINEN

Muistutuksena myös suositus tarran oikeaksi sijoituspaikaksi: tarra tulee kiinnittää veneen paapuurin ylärakenteisiin - ei mastoon - niin, että se on hyvin näkyvissä myös kulussa ja purjehtiessa. Huomioi, että jos olet myynyt GSF venerekisterissä olevan veneen, pyydä katsastajaa irrottamaan vene seurasta. Samoin jos olet hankkinut aikaisemmin katsastetun veneen varmista, että vene on irrotettu aikaisemmasta seurasta. VENEESSÄ VAADITTAVAT ASIAPAPERIT Rekisteröitävässä veneessä tulee aina olla viranomaisen antama rekisteritodistus, joka on veneen omistajan tai haltijan nimissä. Katsastusta ei pidä aloittaa, jos rekisteritodistusta ei ole tai se ei ole veneen haltijan nimissä. Katsastuksen alussa tarkistetaan, että rekisteritodistus vastaa katsastettavaa venettä - myös moottorin pitää olla rekisteritodistuksen mukainen - ja että veneen oikein kiinnitetty rekisterinumero vastaa rekisteritodistusta. Venetodistus on todistus veneen kuulumisesta SPV:n jäsenseuraan ja pidetään mukana veneessä. Venetodistukseen merkitään suoritetut katsastukset ja kun katsastus on voimassa, veneessä saa käyttää jäsenseuran veneilylippua, kun veneessä on tämän seuran jäsen mukana. Muulloin käytetään kansallislippua. Veneessä olevia luvanvaraisia radiolaitteita varten pitää olla mukana aluksen radiolupa, johon kaikki lupaa edellyttävät laitteet on merkitty. Veneessä ei saa olla luvanvaraisia laitteita ilman asiaankuuluvaa lupaa. Lisäksi meri-VHF-radiopuhelimen käyttäjä tarvitsee henkilökohtaisen pätevyystodistuksen, jonka myös pitää olla mukana veneessä. Useimmissa veneen radiolähettimissä on ohjelmoituna veneen meriradionumero (MMSI), jonka pitää olla veneen radioluvassa määrätty numerosarja. Tämä numero tarkistetaan myös katsastuksessa.
KATSASTUKSEN 2024 PAINOPISTEALUE Venekatsastuksissa nostetaan joka vuosi esiin vaihtuva veneilyturvallisuusteema. Katsastuskaudella 2023 muistutettiin veneilijöitä lähtötarkastuksien tärkeydestä, ja vuonna 2024 keskitytään veneiden kiinnittämiseen. Katsastuksissa on tarkoituksena käydä läpi veneiden kiinnitysvarusteita ja niiden kuntoa sekä kiinnittää veneilijöiden huomioita alati muuttuviin olosuhteisiin. Köysien vahvuus ja kunto tulee olla veneen painolle sopivia sekä käytettävät haat ja veneilijän käyttämät kiinnityssolmut tarkoituksenmukaisia. Hankaukselle altistuvissa kulmissa tulee olla kulumissuojat. Köysimateriaalien tulee olla veneilykäyttöön tarkoitettua kiinnitysköyttä, joka kestää UV-säteilyä.

Ikävien yllätysten välttämiseksi vanhat perintököydet on syytä vaihtaa uusiin ja kestäviin.

GSF katsastajat:

Jussi Ruissalo, 040-5818815

Kim Nyberg, 050-5067790

Andreas Kortell, 045-1292730

Mikael Silvander, 050-3379422

Katsastuspäivät Mustakari:

4.6.2024 ja 25.6.2024 Klo 17.00-20.00

Öja: 11.6.2024 klo 17.00-20.00Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com