Styrelse 2024 med kontaktuppgifter / Hallitus yhteistietoineen

Kommodor / Kommodori
Torbjörn Witting

040 5119595

torbjorn.witting(at)icloud.com

Vicekommodor / Varakommodori

Ilkka Mäki

040 504 0117

ilkka.maki2011[at]gmail.com

Sekreterare / Sihteeri

Jan Störling

0400 568415

janstorling(at)gmail.com

Skattmästare / Rahastonhoitaja

Peter Storbacka

0400-560 787

peter.storbacka@nsa.fi

Seglingsnämnden / Purjehdusjaosto

Kim Nyberg

050 67 790

kim.nyberg[at]anvianet.fi

Hamnkapten / Klubbmästare

Satamakapteeni / Klubimestari

Mikael Bergroth

0400 280 675

mikael.bergroth1[at]gmail.com

Utbildnings-kommitténs ordförande

Koulutus-komitean puheenjohtaja

Ilkka Mäki

040 504 0117

ilkka.maki2011[at]gmail.com

Juniorchef / Junioripäällikkö

Anton Lukkarinen

044 3499277

anton.lukkarinen@hotmail.com

Intendent / Intendentti

Antti Pihlajamäki

0500 661 897

a.pihlajamaki71[at]gmail.com

Suppleant / Varajäsen

Anton Lukkarinen

044 3499277

anton.lukkarinen@hotmail.co

Suppleant / Varajäsen

Mikael Hassel

0500 904311

mikaelhassel@gmail.com

Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com