Norra Hamnskär

Utehamnen vid Norra Hamnskär har byggts så långt att medlemmarna kan njuta av att bada bastu och av grillplatsen. Ved måste alla se till att det finns, den som använder hugger nytt i stället. För detta ändamål finns en såg och yxa till förfogande i stugan. In i stugan kommer man med Mustakaris portnyckel, som ifall man inte har från tidigare, kan inlösas av hamnkapten.

Nya förhållningsregler har också gjorts, så att fastigheterna hålls så funktionsdugliga som möjligt.

Norra Hamnskär

Norra Hamnskärin ulkosatama on rakennettu niin pitkälle, että jäsenet voivat nauttia saunomisesta ja grillipaikasta. Jokaisen on huolehdittava puiden riittävyydestä, se joka käyttää pilkkoo uutta tilalle. Tätä tarkoitusta varten löytyy mökistä saha ja kirves. Mökkiin pääsee Mustakarin portin avaimella. Avaimen voit lunastaa satamakapteenilta.

Kiinteistöjen toimintakelpoisuuden säilymiseksi on myös laadittu uudet järjestyssäännöt.

Video

Karta / Kartta

Farleden / Väylä

Förhållningsregler / Järjestyssäännöt


Gamlakarleby Segelförening r.f

Mustakarivägen 20

67300 Karleby

Email: info.mustakari@gmail.com